Jul 142012
 
Name : Paolo Maldini
Team : Italy
Kit : Home
Code : PRO1199
Release Date : Jul 2005
Notes :
Paolo Maldini, Italy - PRO1199 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Paolo Maldini, Italy - PRO1199 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Paolo Maldini
Team : Italy
Kit : Away
Code : PRO1200
Release Date : Jul 2005
Notes :
Paolo Maldini, Italy - PRO1200 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Paolo Maldini, Italy - PRO1200 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Michel Platini
Team : France
Kit : Home
Code : PRO1201
Release Date : Aug 2005
Notes :
Michel Platini, France - PRO1201 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Michel Platini, France - PRO1201 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Michel Platini
Team : France
Kit : Away
Code : PRO1202
Release Date : Aug 2005
Notes :
Michel Platini, France - PRO1202 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Michel Platini, France - PRO1202 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Franz Beckenbauer
Team : West Germany
Kit : Home
Code : PRO1203
Release Date : Sep 2005
Notes :
Franz Beckenbauer, West Germany - PRO1203 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Franz Beckenbauer, West Germany - PRO1203 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Franz Beckenbauer
Team : West Germany
Kit : Away
Code : PRO1204
Release Date : Sep 2005
Notes :
Franz Beckenbauer, West Germany - PRO1204 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Franz Beckenbauer, West Germany - PRO1204 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Johan Cruyff
Team : Holland
Kit : Home
Code : PRO1205
Release Date : Oct 2005
Notes :
Johan Cruyff, Holland - PRO1205 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Johan Cruyff, Holland - PRO1205 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Johan Cruyff
Team : Holland
Kit : Away
Code : PRO1206
Release Date : Oct 2005
Notes :
Johan Cruyff, Holland - PRO1206 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Johan Cruyff, Holland - PRO1206 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Davor Suker
Team : Croatia
Kit : Home
Code : PRO1207
Release Date : Nov 2005
Notes :
Davor Suker, Croatia - PRO1207 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Davor Suker, Croatia - PRO1207 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Davor Suker
Team : Croatia
Kit : Away
Code : PRO1208
Release Date : Nov 2005
Notes :
Davor Suker, Croatia - PRO1208 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Davor Suker, Croatia - PRO1208 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Peter Schmeichel
Team : Denmark
Kit : Home
Code : PRO1209
Release Date : Dec 2005
Notes :
Peter Schmeichel, Denmark - PRO1209 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Peter Schmeichel, Denmark - PRO1209 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Peter Schmeichel
Team : Denmark
Kit : Away
Code : PRO1210
Release Date : Dec 2005
Notes :
Peter Schmeichel, Denmark - PRO1210 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Peter Schmeichel, Denmark - PRO1210 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Hristo Stoitchkov
Team : Bulgaria
Kit : Home
Code : PRO1211
Release Date : Jan 2006
Notes :
Hristo Stoitchkov, Bulgaria - PRO1211 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Hristo Stoitchkov, Bulgaria - PRO1211 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Hristo Stoitchkov
Team : Bulgaria
Kit : Away
Code : PRO1212
Release Date : Jan 2006
Notes :
Hristo Stoitchkov, Bulgaria - PRO1212 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Hristo Stoitchkov, Bulgaria - PRO1212 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : George Best
Team : Northern Ireland
Kit : Home
Code : PRO1213
Release Date : Feb 2006
Notes :
George Best, Northern Ireland - PRO1213 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends George Best, Northern Ireland - PRO1213 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : George Best
Team : Northern Ireland
Kit : Away
Code : PRO1214
Release Date : Feb 2006
Notes :
George Best, Northern Ireland - PRO1214 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends George Best, Northern Ireland - PRO1214 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Roy Keane
Team : Rep. Ireland
Kit : Home
Code : PRO1215
Release Date : Jun 2006
Notes :
Roy Keane, Rep. Ireland - PRO1215 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Roy Keane, Rep. Ireland - PRO1215 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Roy Keane
Team : Rep. Ireland
Kit : Away
Code : PRO1216
Release Date : Jun 2006
Notes :
Roy Keane, Rep. Ireland - PRO1216 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Roy Keane, Rep. Ireland - PRO1216 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Kenny Dalglish
Team : Scotland
Kit : Home
Code : PRO1217
Release Date : Apr 2006
Notes :
Kenny Dalglish, Scotland - PRO1217 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Kenny Dalglish, Scotland - PRO1217 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Kenny Dalglish
Team : Scotland
Kit : Away
Code : PRO1218
Release Date : Apr 2006
Notes :
Kenny Dalglish, Scotland - PRO1218 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Kenny Dalglish, Scotland - PRO1218 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Ferenc Puskas
Team : Hungary
Kit : Home
Code : PRO1219
Release Date : May 2006
Notes :
Ferenc Puskas, Hungary - PRO1219 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Ferenc Puskas, Hungary - PRO1219 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : Ferenc Puskas
Team : Hungary
Kit : Away
Code : PRO1220
Release Date : May 2006
Notes :
Ferenc Puskas, Hungary - PRO1220 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends Ferenc Puskas, Hungary - PRO1220 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : John Charles
Team : Wales
Kit : Home
Code : PRO1221
Release Date : Mar 2006
Notes :
John Charles, Wales - PRO1221 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends John Charles, Wales - PRO1221 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card
Name : John Charles
Team : Wales
Kit : Away
Code : PRO1222
Release Date : Mar 2006
Notes :
John Charles, Wales - PRO1222 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends John Charles, Wales - PRO1222 - Corinthian - Prostars - Other Sets - Elite Legends - Card