Jul 152012
 
Name : Leite Ribeiro Adriano
Team : Brazil
Kit : Home
Code : PR130
Release Date : Mar 2006
Notes :
Leite Ribeiro Adriano, Brazil - PR130 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives Leite Ribeiro Adriano, Brazil - PR130 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives
Name : Andrei Shevchenko
Team : Ukraine
Kit : Home
Code : PR131
Release Date : Mar 2006
Notes :
Andrei Shevchenko, Ukraine - PR131 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives Andrei Shevchenko, Ukraine - PR131 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives
Name : Robinho
Team : Brazil
Kit : Home
Code : PR132
Release Date : Mar 2006
Notes :
Robinho, Brazil - PR132 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives Robinho, Brazil - PR132 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives
Name : Pablo Aimar
Team : Argentina
Kit : Home
Code : PR133
Release Date : Mar 2006
Notes :
Pablo Aimar, Argentina - PR133 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives Pablo Aimar, Argentina - PR133 - Corinthian - Prostars - Retail Release - UK Exclusives