Jun 212013
 
Name : Antonio Careca
Team : Napoli
Kit : Home
Code :
Release Date : 1989
Notes :
Name : Diego Maradona
Team : Napoli
Kit : Home
Code :
Release Date : 1989
Notes : Dribbling
Name : Giovanni Francini
Team : Napoli
Kit : Home
Code :
Release Date : 1989
Notes :
Name : Luca Fusi
Team : Napoli
Kit : Home
Code :
Release Date : 1989
Notes :
Name : Massimo Crippa
Team : Napoli
Kit : Home
Code :
Release Date : 1989
Notes :
Name : Andrea Carnevale
Team : Napoli
Kit : Home
Code :
Release Date : 1989
Notes :
Name : Diego Maradona
Team : Napoli
Kit : Home
Code :
Release Date : 1989
Notes : Kicking